Kasvustrategia

Vain prosentilla suomalaisista yrityksistä on hyvä strategia. Teetkö strategiaa voittaaksesi tämän päivän taistelun vai rakentaaksesi kestävää ja merkityksellistä tulevaisuutta?

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Ymmärrys tulevaisuuden ilmiöistä ja markkinan kehityssuunnista auttavat varautumaan muutoksiin ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia
  • Yhteinen kuva tavoitteellisesta tulevaisuudesta sekä organisaation tarkoituksesta antavat vahvan perustan menestyksen rakentamiselle
  • Selkeä strateginen suunta ja tahtotila yhdessä hyvin perusteltujen painopisteiden ja linjausten kanssa tukevat merkittävästi tavoitteiden saavuttamista
  • Strategian tekeminen yhdessä rikastaa strategian sisältöä, lisää organisaation kehittämisen kyvykkyyksiä sekä nopeuttaa strategian toiminnallistamista

Henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin kannattaa

Väitämme ettei strategian toiminnallistaminen usein onnistu, koska strategia itsessään ei ole terävä ja kirkas. Ainutlaatuista voittajastrategiaa on hankala luoda ilman ainutlaatuista näkemystä. Autamme asiakkaitamme onnistumaan strategiatyössä ja varmistamme, että koko yrityksen henkilöstö osallistetaan strategian tekoon jo sen valmisteluvaiheessa. Näin saadaan paras startti myös strategian toiminnallistamiseen.

Askeleet ainutlaatuiseen, terävään ja kirkkaaseen kasvustrategiaan

  1. Luomme yhteisen ymmärryksen odotuksista: strategiatyöhön kohdistuu tyypillisesti odotuksia niin hallituksen, omistajien, johtoryhmän kuin henkilöstönkin osalta.
  2. Otamme haltuun näkemyksen tulevaisuudesta. Tutkimusten mukaan tulevaisuustietoiset yritykset kasvavat 200 prosenttia nopeammin ja ovat 33 prosenttia kannattavampia kuin yritykset keskimäärin. Pohjustamme näkemystä tulevaisuudesta tarkastelemalla ilmiöitä sekä näiden merkitystä ja vaikutusta, rakennamme vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja polkuja sekä lähdemme hakemaan suuntaa kasvulle muun muassa globaalien haasteiden ratkaisemisesta.
  3. Tarkoitus tarttuu ja siivittää kohti tahtotilaa. Tarkastelemme, miksi olemme olemassa ja mitä haluamme saavuttaa. Tarkoituksella eli yrityksen missiolla on suuri merkitys: yritykset, joilla on vahva tarkoitus, ovat kannattavampia, innovatiivisempia ja muutoskyvykkäämpiä, ja niiden työntekijät ja asiakkaat ovat sitoutuneempia. Tarkoituksen lisäksi sanoitamme yhdessä tulevaisuuden tahtotilaa ja konkretisoimme sitä tarvittaessa numeroiksi.
  4. Tunnistamme kasvumahdollisuuksia ja -keinoja, teemme selkeät ja perustellut linjaukset sekä muodostamme vaiheistetun tiekartan kasvulle.
  5. Varmistamme strategiassa onnistumisen tunnistamalla tarvittavat kyvykkyydet, strategiset kehityshankkeet sekä liiketoiminta- ja johtamismallin tuen onnistumiselle. Meiltä löytyy myös osaaminen strategialähtöisen kulttuurin kehittämiseen.
  6. Uskomme tarinan voimaan: muodostamme strategiasta tarinan, joka tuo inspiraatiota ja energiaa matkalla kohti tavoitetilaa.

Paras startti kasvustrategian toiminnallistamiseen on päättää tehdä se yhdessä.

Teemme strategiaa vahvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uskomme, että strategian luominen ja sen toiminnallistaminen ovat sosiaalisia prosesseja. Niin yhteinen suunta kuin oma rooli strategian toiminnallistamisessa löytyy dialogin kautta ja digitaalisella LOGE-dialogiratkaisullamme onnistuu suuremmankin joukon mukaan ottaminen strategiatyöhön. Oman organisaation lisäksi mukana voi olla myös strategisia asiakkaita ja kumppaneita.

Ota yhteyttä: