Markkinamuotoilu ja ekosysteemit

Edelläkävijäorganisaatiot ratkaisevat asiakastarpeita uusilla tavoilla ja luovat systemaattisesti uusia markkinoita. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet tehokkaita ja tuloksellisia tapoja muotoilla markkinoita ja nopeuttaa muutosta hyödyntämällä verkostoja sekä kehittämällä ekosysteemejä.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

 • Perusteltu ymmärrys markkinan valmiudesta uusien kasvu­mahdollisuuksien menestymiselle auttaa yrityksiä ajoittamaan oikein uusien tarjoamien ja toimintamallien markkinoille viennin
 • Markkinan systemaattinen analyysi antaa yritykselle hyvän ymmärryksen siitä, millä keinoilla se voi edistää tavoitteellisen markkinan kehittymistä ja siten vauhdittaa kysynnän muodostumista
 • Kyky tavoitteelliseen ja systemaattiseen toimintaan eri toimijoista koostuvan ekosysteemin muodostamiseksi tehostaa organisaation kykyä toimia edelläkävijänä ja rakentaa vahvaa markkinapositiota tulevaisuuden markkinoilla

Uusien markkinoiden muodostaminen

Markkinat eivät ole annettuja, eikä perinteisten toimialarajojen tai toimintatapojen tule rajoittaa uusia kasvumahdollisuuksia. Jokaisella organisaatiolla on mahdollisuus vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen sekä myös synnyttää kokonaan uusia markkinoita. Tämän tavoitteellistamiseksi ja systematisoimiseksi olemme kehittäneet markkinamuotoilun viitekehyksen, jolla tunnistetaan parhaat keinot potentiaalisen markkinan edistämiseksi ja esteiden tai hidasteiden poistamiseksi sekä ekosysteemien kehittämisen viitekehyksen, jolla osallistetaan laajempi toimijajoukko uuden markkinan kasvattamiseen.

Markkinamuotoilu

Meillä on monen vuoden kokemus organisaatioiden markkinamuotoilun kyvykkyyksien kehittämisestä ja markkinoiden kasvumahdollisuuksien tunnistamisesta. Kehittämämme markkinamuotoilun viitekehys kattaa hyvin toimivan markkinan keskeiset tekijät ja auttaa arvioimaan markkinan valmiuden uusille mahdollisuuksille sekä tunnistamaan ajurit, joihin tulee vaikuttaa markkinakysynnän kasvattamiseksi.

 • Lähdemme liikkeelle markkinoiden kasvumahdollisuuksien tunnistamisesta. Tarkastelemme vaihdannan elementtejä, toimijoita ja näiden suhteita sekä mahdollistavaa infrastruktuuria. Toteutamme myös markkinaan liittyvien normien, säännöstöjen sekä termien kypsyyden tarkastelun.
 • Tarkastelun pohjalta luomme tavoitteellisen kuvan markkinasta ja tunnistamme markkinan kehittymistä estävät tai edistävät tekijät, jolloin pystymme ajoittamaan paremmin markkinoille menon sekä tunnistamaan tekijät, joihin vaikuttaa markkinan muodostumiseksi ja kysynnän aikaansaamiseksi.
 • Tunnistamme organisaation kyvykkyyden markkinan kehittämiseen ja muotoiluun. Seuraavaksi tunnistamme eri toimijat ja kumppanit, jotka uuden markkinan muodostamiseen tarvitaan ja luodaan suunnitelma markkinaan vaikuttamisesta rooleineen ja vastuineen.
 • Lopuksi varmistamme, että organisaatiosta löytyy tarvittavat kyvykkyydet ekosysteemin muodostamiseksi ja kehittämiseksi. Etenkin strateginen osaaminen vaikuttaa tavoitteellisen ekosysteemin muodostumiseen sekä oman roolin määrittämiseen ekosysteemissä ratkaisevat onnistumisen.

Ekosysteemien kehittäminen

Olemme kehittäneet systemaattisen lähestymistavan, jolla organisaatiot voivat tehokkaasti määrittää tavoitteellisen ekosysteemin sekä osallistaa useita toimijoita yhteisen vision ja markkinatarpeen ratkaisemiseen:

 • Lähdemme liikkeelle yhteisen strategisen vision ja arvolupauksen luomisesta ja muodostamme markkinatarvetta vastaavan kokonaisratkaisun.
 • Näiden pohjalta muodostamme näkemyksen ekosysteemistä, joka tuottaa markkinatarvetta vastaavan kokonaisratkaisun. Tämän osalta tunnistetaan ekosysteemin avainroolit, avainroolien tarpeet ekosysteemiltä sekä avainroolien kontribuutio kokonaisratkaisuun. Avainroolien osalta tunnistetaan myös keskinäiset riippuvuussuhteet sekä mahdolliset jännitteet.
 • Avainroolien toimijoilla tulee olla mahdollisimman yhteinen visio tavoitteellisesta ekosysteemistä. Koska toimiva markkina sisältää myös kilpailua, on tärkeää osata erottaa asiat, joissa kannattaa tehdä yhteistyötä markkinakysynnän luomiseksi ja kohdat, joissa kilpailla.
 • Lopuksi muodostamme kehittämisen tiekartan sekä muotoilemme ekosysteemiä tavoitetilan mukaiseksi.

Ota yhteyttä: