Tulevaisuuden kyvykkyyksien kasvattaminen

Työ muuttuu ja tähän varautuminen vaatii kykyä ennakoida kyvykkyyksien, osaamisen ja itse työn kehittämisen tarpeita. Lue lisää.

Työntekijäkokemuksen muotoilu

Kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen rakentaminen vaikuttaa suoraan paitsi strategian toteuttamiseen sitoutuneen henkilöstön kautta, osaavan henkilöstön houkutteluun ja pitämiseen sekä asiakaskokemuksen nostamiseen kilpailueduksi. Lue lisää.

Työn merkityksellisyys

Työn merkityksellisyyden ja omistajuuden johtaminen kuuluu jokaisen johtajan agendalle. Töihin ei tulla enää vain työn takia, vaan ihmisten halu kehittää itseään ja osaamistaan on entistä isompi motivaatiotekijä.  Lue lisää

Itsensä johtamisen kehitysohjelma

Työ ja johtaminen muuttuvat kohti tulevaisuutta, jossa työntekijän tulee entistä enemmän johtaa itse itseään: priorisoida, tehdä päätöksiä sekä pitää huolta omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Tässä onnistuakseen henkilöstö tarvitsee tukea työtapojen kehittämiseen, joiden avulla johtaa omaa ja yhteistä tekemistä. Lue lisää

Tuloksellinen projektijohtaminen

Strategisista hankkeista yli 40 % epäonnistuu ja panostusten hyöty menee hukkaan? Yli 60 % projekteista ylittävät aikataulun ja budjetin? Menestyvillä organisaatioilla henkilötason kyvykkyydet ovat uuden ajan vaativalla tasolla ja tulokset ovat merkittävästi parempia. Lue lisää

 

 

 

Kysy lisää

Sini Lindholm

Head of Employee Experience & Leadership

+358 40 730 4909

Asiakkaitamme

Kaleva

Kaleva kasvattaa tonttiaan

ABB Drives

Projektit näppeihin

ABB Breakers and Switches

Johtoryhmistä voittajajoukkueet

Talent Vectia