Työntekijäkokemuksen johtaminen

Vahva työntekijäkokemus luo organisaatiolle mahdollisuuden onnistua, mutta mistä syntyy hyvä työntekijäkokemus ja miten sitä voi johtaa? Lue lisää. 

Kokeilukulttuuri ja tiedolla johtaminen

Nykyisessä kilpailutilanteessa organisaatiossa olevaa tietoa ja osaamispääomaa täytyy johtaa entistä paremmin. Organisaation innovatiiviset ajattelijat ja eri organisaatiotasot tulee saada mukaan kehittämistyöhön. Valtuuttava johtaminen ja ketterät kehittämisen tavat ovat avainasemassa kokeilukulttuurin luomisessa. Lue lisää

Merkityksellisyys ja omistajuus

Työn merkityksellisyyden ja omistajuuden johtaminen kuuluu jokaisen johtajan agendalle. Töihin ei tulla enää vain työn takia, vaan ihmisten halu kehittää itseään ja osaamistaan on entistä isompi motivaatiotekijä.  Lue lisää

Verkostojen johtaminen

Liiketoimintojen ulkoistaminen sekä verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen vaatii uuden ajan johtamista. Kun esimies- ja organisaatiorakenteiden määrittelemän johtamismallin tilalle tulevat suuren organisaation siiloutunut rakenne, etäpalaverit ja globaalisti toimivat kumppanit, johtamisen työkalut täytyy uusia. Lue lisää

Tuloksellinen projektijohtaminen

Strategisista hankkeista yli 40 % epäonnistuu ja panostusten hyöty menee hukkaan? Yli 60 % projekteista ylittävät aikataulun ja budjetin? Menestyvillä organisaatioilla henkilötason kyvykkyydet ovat uuden ajan vaativalla tasolla ja tulokset ovat merkittävästi parempia. Lue lisää

 

 

 

 

Kysy lisää

Sini Takatalo

Head of Employee Experience, Managing Trainer

+358 40 730 4909

Asiakkaitamme

Kaleva

Kaleva kasvattaa tonttiaan

ABB Drives

Projektit näppeihin

ABB Breakers and Switches

Johtoryhmistä voittajajoukkueet

Talent Vectia