Kehitä projektijohtamista ja -kulttuuria systemaattisesti

Nykyisessä nopeasyklisessä kilpailutilanteessa organisaation strategian toimeenpanokyky vaatii projektikulttuurin kehittämistä –  ihmisten mukaan ottamista kehittämistyöhön organisaation eri tasoilta.  Projektijohtamista rakennetaan kehittämällä prosesseja, työkaluja ja osaamista.  Onnistunut projektikulttuurin kehittäminen vaatii johdon osalta luottamuksen ja valtuuttamisen ilmapiirin luontia.

Innovatiiviset yritykset panostavat merkittävästi projektikulttuurin rakentamiseen – panostavat projektiosaamisen urapolkuihin, prosessien jatkuvaan Lean kehittämiseen, johtamisosaamiseen ja kannustavat osaamisen jakamiseen sekä osallistaviin työmenetelmiin.

Palvelumme projektijohtamisen kehittämiseen

  • Projektihallinnan ja projektitoimiston (PMO) prosessien virtaviivaistaminen osaksi johtamisjärjestelmää
  • Ura- ja kehityspolkupohjaiset modulaariset valmennusohjelmat
  • Projektijohtamisen valmennukset, coahcing ja sparrausohjelmat sekä IPMA sertifiointivalmennukset

Autamme sinua uudistamaan kehittämisen johtamisen prosesseja, johtamista, toteutamme käyttäytymisprofiileja, johtamisanalyysejä ja valmennamme yksilöitä ja tiimejä.

Meillä analyyttinen konsultointi ja ihmisläheinen valmentaminen yhdistyvät tehokkaaksi kasvun tekijäksi. Uskomme vahvasti muutokseen ihmisten kautta.

Lataa projektijohtamisen tila Suomessa 2016 -tulokset

Toteutumme kattavan Projektijohtamisen tila Suomessa 2016 -tutkimuksen syksyllä 2016. Miten projektipäällikkyys tunnistetaan ammattina, mitkä ovat projektijohtamisen suurimmat kompastuskivet ja miten hyödyntää Lean-menetelmiä?

Tuloksellinen projektijohtaminen - Projektijohtamisen tila Suomessa 2016 Talent Vectia

Kysy lisää

Jori Kosonen

Senior Partner

+35850 518 4790

Asiakkaitamme

ABB Drives

Projektit näppeihin

Espoo

Johtamisella tarina todeksi

Mehiläinen

Asiakaskokemuksen ytimessä

Talent Vectia