Työ muuttuu ja tähän varautuminen vaatii kykyä ennakoida kyvykkyyksien, osaamisen ja itse työn kehittämisen tarpeita. Tulevaisuuden menestys ja kilpailukyky pohjautuu strategisten valintojen lisäksi kyvykkyyksien, osaamisen ja työn kehityssuuntien ja -tarpeiden tunnistamiseen ja itse kyvykkyyksien kasvattamiseen. Vastuulliset työnantajat rakentavat tulevaisuuden kyvykkyydet nyt. 

Tulokset 

  • Yhteinen ymmärrys työn muutoksen vauhdista ja sen ajureista sekä organisaatiokohtainen visio 2030 työn tulevaisuudesta 
  • Visio ja strategialähtöisesti tunnistetut tulevaisuuden kyvykkyydet ja osaamiset ja näiden kehittämissuunnitelma (2-5-10 vuotta)
  • Osaamisen kehittämistä ja yksilöllisiä kehitysmatkoja tukevat oppimisratkaisut ja -tarjotin 

Menetelmä 

  • Tulevaisuustyöpaja: työ 2030 
  • Visio ja strategialähtöinen kyvykkyyksien tunnistaminen, priorisointi ja kehittämissuunnitelman laadinta 
  • Kyvykkyyksien kehittäminen, ml. osaamisen kehittämisen ratkaisut 

Kysy lisää

Hanna Sirkiä

Managing Consultant

+358 50 534 9208

Asiakkaitamme

Kesko

Esimiehistä muutoksentekijöitä

Outokumpu

Tehokkaaksi organisaatioksi uudenlaisen johtamisen avulla.

Pfizer

Suuria muutoksia pienillä teoilla

Talent Vectia