Put the people first and see what happens. Liiketoiminta ei kasva ilman kyvykkäitä, jatkuvaan oppimiseen tähtääviä työntekijöitä. Työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneita työnantajansa strategiaan ja kulttuuriin sekä palavat halusta olla mukana kehittämässä itseään ja organisaatiotaan kohti tulevaisuuden kestävää menestystä.  

Kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen rakentaminen vaikuttaa suoraan paitsi strategian toteuttamiseen sitoutuneen henkilöstön kautta, osaavan henkilöstön houkutteluun ja pitämiseen sekä asiakaskokemuksen nostamiseen kilpailueduksi. Jotta näissä voidaan onnistua, on aika nostaa työntekijäkokemus jokaisen organisaation strategiseksi prioriteetiksi.

Suunnitelmallinen työntekijäkokemuksen muotoilu

Tutkimuksemme mukaan 23 prosentilla organisaatioista on selkeä suunnitelma työntekijäkokemuksen kehittämiselle. Jotta strategisesti merkittävästä työntekijäkokemuksesta voidaan luoda organisaation kilpailuetu, sille tarvitaan suunnitelma. 

Suunnitelma, jolla muotoillaan työntekijälähtöinen organisaatio – organisaatio, jolla on selkeä suunta ja vahvat rakenteet, mutta joissa yksilö voi näiden sisällä olla itse oman merkityksellisyytensä luoja.  

Talent Vectia palvelee asiakasorganisaatioitaan kunkin spesifisestä tarpeesta käsin. Työntekijäkokemuksen muotoilun viitekehyksessä on kuitenkin tunnistettavissa selkeät palvelut ja etenemispolut:

1) Työntekijäkokemuksen nykytila sekä kehittämisen visio ja tahtotila  

Mitkä ovat organisaationne työntekijäkokemuksen tärkeimmät tekijät? Miten ne organisaatiossanne tällä hetkellä näkyvät? Mihin haluatte organisaationa päästä ja kuinka radikaaliin kehittämiseen olette valmiita? 

Kehittämisen kynnyksellä on tärkeää tunnistaa lähtökohta ja uskallettava vaiheistaa työntekijäkokemuksen kehittämistä realististen virstanpylväiden mukaan. 

2) Erilaisten työntekijäryhmien tarpeet

Työntekijöiden tarpeet vaihtelevat samoin kuin vaihtelevat asiakkaidenkin tarpeet. Tunnista, minkälaisia tarveryhmiä organisaatiossasi on ja vastaa niihin tarpeisiin, mitä heillä on. Esimerkiksi palkitsemisen keinoin voi motivoida kutakin työntekijäryhmää kunkin omaa työntekijäkokemusta vahvistavilla tekijöillä. Samoin johtamisen tarve vaihtelee yksilöistä toiseen – toiset kaipaavat vahvempaa johtamisotetta, toisille riittää löyhempi suunnan näyttäminen ja etäämmältä tukeminen. Tärkeää on tunnistaa, minkälaisia tarveryhmiä organisaatiossanne on ja vastata niihin tarpeisiin, joita työntekijöillä on. 

3) Työntekijän polun ja onnistumisen johtaminen

Kukin työntekijä kulkee tietyn polun aina työnhakemisesta eläköitymiseen tai exit-haastatteluun asti. Miltä tämä polku näyttää ja mitkä ovat kriittisiä pisteitä sen varrella? Lean-menetelmiä hyödyntämällä on mahdollista virtaviivaistaa näitä työntekijöiden elinkaareen liittyviä prosesseja ja poistaa siinä esiintyviä kipupisteitä. 

Onnistumista johtamalla ja kasvua tukemalla varmistetaan työntekijän työn tekemisen keskittyminen onnistumiseen, ei suoritukseen itseensä. Onnistumisen johtamisen prosessin rakentamisessa huomioidaan erilaisten työntekijäryhmien tarpeet johtamispalveluilta ja keskitytään tukemaan kunkin työntekijän yksilöllistä kasvua ja kehittymistä.  

Haluatko kuulla lisää?

Tulemme mielellämme tapaamaan ja keskustelemaan siitä, miten työntekijäkokemuksen muotoilu voi vauhdittaa organisaatiosi menestystä.

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä.

Kysy lisää

Sini Lindholm

Head of Employee Experience & Leadership

+358 40 730 4909

Asiakkaitamme

Kesko

Esimiehistä muutoksentekijöitä

Vianor

Asiakkaan sydämeen paremmalla johtamisella

Alko

Asiakaskokemuksen johtaminen

Talent Vectia