Lean-virtaustehokkuus

Liian usein unohdamme asiakkaamme ja keskitymme omien resurssiemme mahdollisimman tehokkaaseen käyttöasteeseen. Organisaatioon syntyy toiminnan virtaustehokkuutta estäviä ja tehottomuutta aiheuttavia siiloja. Siilot tuottavat paljon hukkaa työprosesseissa, asioiden toimeenpanokyky laskee, kuten usein myös työhyvinvointi. Poistamalla turhan tekemisen samalla myös työntekijäkokemus paranee, mikä johtaa myös parempaan asiakaskokemukseen.

Leanin periaatteet

  • Tehdään oikeita asioita
  • Tehdään asiat oikein
  • Kuvataan asiakkaalle lisäarvoa tuottavat ydinprosessien arvoketjut – tuodaan visuaaliseksi ja pyritään tunnistamaan asiakkaalle arvoa tuottavat vaiheet ja poistamaan turha työ ja näin tehostamaan toimintamme virtaustehokkuutta
  • Tehdään nopeita konkreettisia parannuksia yhdessä työntekijöiden kanssa

Tämän päivän moderni Lean-ajattelu yhdistää Leanin ja ketterän kehittämisen periaatteet sekä hyödyntää digitaalisuuden antamia mahdollisuuksia. Keskeistä ovat ketterät, rohkeat kokeilut ja niihin perustuva oppiminen. Lean-käytäntöjen omaksuminen ja nopeat uudistumissyklit ovat uudistamisen avaintyökaluja. Uudistumista ja toimeenpanoa voidaan kiihdyttää, tukea ja ohjata tehokkaasti Kiihdyttämö-mallin avulla, jossa liikkeelle lähtö tapahtuu pilotti projektien kautta. Nopeat konkreettiset liiketoimintahyödyt realisoituvat samalla kun organisaation Lean osaaminen kasvaa.

Lean Six Sigma – tiedolla johtaminen

Tiedätkö mitä tietoa organisaatiosi kerää, analysoi ja käyttää päätöksenteossa? Saatat istua kultakaivoksen päällä – monella yrityksellä on valtavasti dataa, mutta ei osaamista ja välineitä hyödyntää saatavilla olevaa tietoa.

Lean Six Sigman tuo tieto- ja palvelutyöhön analytiikan asiakaskokemuksen parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen. Räätälöity yrityksen tarpeisiin ja keskeisiin operatiivisiin ongelmiin keskittyvä Lean Six Sigma koulutus tarjoaa osallistujille 10 tärkeintä tilastollista työkalua tukemaan yrityksen ongelmanratkaisua ja liiketoiminnan kehittämistä.

Lean palvelumme

Gemba: Mene paikalle ja opi. Havainnointi ja parannusehdotukset yhdessä toimeenpanevan tiimin kanssa.

Kaizen projektit: Kuuntele ja sitouta. Lyhyet konkreettisia tuloksia tuovat osallistavat työpajat.

Visuaalinen johtaminen: Näe ja ymmärrä. Visualisointi työn-ja projektiohjauksen sekä johdon tukena.

Lean koulutukset:

  • Kaizen leader koulutus (2 päivän luokkakoulutus + 2 päivää koulutettavan oman Kaizen projektin läpivienti+ 1 seurantapäivä).
  • Lean prosessivalmentaja koulutus (3 päivän luokkakoulutus + 2 päivää oman Kaizen projektin läpivienti + 1 seurantapäivä).
  • Lean Six Sigma Green Belt & Black Belt (Oman projektin läpivienti + 5 päivän luokkakoulutukset, räätälöidyt harjoitteet ja Minitab analyysit yrityksen omalla datalla).
  • Lean week,  Lean ja Kaizen menetelmiä hyödyntävä tehostamisviikko (Lean tietoisuustilaisuus, 1½ päivän Kaizen-koulutus ja 2 päivän Kaizen projektin läpivienti ja 1 päivän jatkuvan parantamisen työpaja).
  • Aikasampo, Gemba ja Kaizen menetelmiin pohjautuva 10 viikon tiimityön ja ajankäytön tehostaminen (Gemba-kävely + 1-2 päivän Kaizen työpaja ja ryhmävalmennus)

Asiakkaitamme

Talent Vectia