Avainsana: johtoryhmienkehittäminen

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen on paikallaan jos johtoryhmän yhteisten tavoitteiden asettamisessa, kyvykkyydessä uudistua tai psykologisen tuvallisuuden kokemuksessa on haaste…

Johtoryhmän jäsen on oman vastuualueensa ja joukkonsa menestymisen mahdollistaja. Jos hän ei saa taustatukea, sparrausta ja hyvää fiilistä johtoryhmästä, käy tämä menestyksen mahdo…

Johtoryhmätyöskentelyä kehittämällä syntyy tiimi, joka työskentelee kohti yhteisiä tavoitteita, tekee tehokkaasti päätöksiä ja toimii johtamisen roolimallina.

Tampereen kaupunki rakensi moniportaisen ohjelman johtamisen kehittämiseksi. Kaikki portaat johtavat mahdollistavaan johtamiseen.

ABB:n kytkinliiketoiminta tavoitteli johtoryhmiensä kehittämisellä lisää joukkuepeliä ja vähemmän päällekkäistä työtä.