Avainsana: sote

Sote-palvelujen uudistamisen toteutus lean-periaatteiden mukaisesti.

Sote-palvelujen järjestämisessä liiketoiminnallinen ajattelu ja liiketoimintasuunnitelmat tuovat uusia näkökulmia sekä mahdollisuuksia onnistumiseen.

Asiakaspito nousee yhdeksi tärkeimmäksi sote-palvelujen kilpailukyvyn ja kilpailuedun lähteeksi.

Palvelumme avulla löydetään ratkaisut alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on kovassa murroksessa. Talent Vectia tarjoaa ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollon murrosvaiheessa onnistumiseen.

Suomen julkinen sektori tuottaa maailman parhaita opetus- ja sivistyspalveluja. Nyt voidaan kääntää katsetta tulevaan ja ennakoida, millaisilla palveluilla ja miten johdettuna käyn…

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on murroksen vaiheessa. Jos lainsää­däntöuudistus ei nyt toteudu, järjestelmä muuttuu joka tapauksessa.

Sote-uudistuksen keskiössä on keskustelu kansalaisten valinnanvapaudesta. Kilpailu asiakkaista saa täysin uudenlaiset mittasuhteen kuin tänä päivänä.