Avainsana: sote

Toimintaympäristön kehittäminen sote-alalla markkinamuotoilun keinoin edistää useiden toimijoiden välistä yhteistyötä muutosten aikaansaamiseksi.

Autamme asiakkaitamme luomaan organisaatiorakenteen, joka tukee strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista optimaalisella tavalla.

Sote-uudistus on edennyt lainsäädännön arviointiin. Talent Vectia on toteuttanut vaativia sote-asiakkaiden uudistamisen hankkeita tuloksellisesti jo usean vuoden ajan.

Suomella on kaikki edellytykset olla kokoaan suurempi globaaleilla markkinoilla. Tulevaisuuden kilpailuetu syntyy kyvystä ennakoida ja konkretisoida tulevaisuuden suuntaa, ymmärtää…

Sote-uudistus on suuri muutos, joka vaatii muutosjohtajuutta ja esimiestyön kehittämistä

Autamme asiakkaitamme sote-toimialalla tulevaisuuden talouden ja rahoituksen riittävyyden varmistamisessa, tavoitteisiin sidostussa kustannustiedon kehittämisessä, sekä taloudellis…

Strategiakonsultointimme antaa sote-toimialan asiakkaillemme selkeän ja innostavan päämäärän ja suunnan, joka perustuu kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen sekä sote-toimialan että sitä…

Autamme sote-alan asiakkaitamme parantamaan asiakaskokemuksen johtamista tehostamalla asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja ja kehittämällä asiakassegmentointia.

Sote-uudistus on edennyt siten, että lakiluonnos on annettu lainsäädännön arviointineuvostolle. Talent Vectia tarjoaa ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollon murrosvaiheessa onnist…

Suomen julkinen sektori tuottaa maailman parhaita opetus- ja sivistyspalveluja. Nyt voidaan kääntää katsetta tulevaan ja ennakoida, millaisilla palveluilla ja miten johdettuna käyn…

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on murroksen vaiheessa. Jos lainsää­däntöuudistus ei nyt toteudu, järjestelmä muuttuu joka tapauksessa.

Sote-uudistuksen keskiössä on keskustelu kansalaisten valinnanvapaudesta. Kilpailu asiakkaista saa täysin uudenlaiset mittasuhteen kuin tänä päivänä.