Työntekijäkokemus Talent vectia

Vastausaika avoin: Työntekijäkokemus 2017

Mistä saat merkityksellisyyden tunnetta työssäsi? Miten työntekijäkokemusta johdetaan organisaatiossasi? Haluatko olla osana kehittämässä suomalaista työelämää? Osallistu kyselytutkimukseen ja kerro, mistä sinun työntekijäkokemuksesi koostuu ja miten sitä johdetaan.

Vastaa tutkimukseen!

Kasvun Asenne Talent Vectia

Vastausaika avoin: Kasvun asenne

Asenteilla ja ajattelutavoillamme on keskeinen vaikutus meidän päivittäiseen käyttäytymiseen ja organisaatiokulttuurin kehittymiseen – siihen, miten ajattelemme, teemme yhteistyötä, jaamme asioita ja kehitymme yksilöinä ja organisaationa. Asenteet eivät ole pysyviä ominaisuuksia, vaan pystymme kehittämään niitä tekemällä ne itsellemme tietoisiksi ja kiinnittämällä aktiivisesti huomiota niihin.

Vastaa kyselyyn!

Kasvun esteet ja edistäjät tutkimus Talent Vectia

Kasvun esteet ja edistäjät 2017

Lataa Kasvun esteet ja edistäjät -tutkimus ja lue, mikä yhteys strategian merkityksellisyydellä tai markkinoiden muokkauksella on kasvun tekemiseen. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Suomen Strategisen Johtamisen Seuran ja Teknisen Kaupan Liiton kanssa.

Lataa tutkimusraportti täältä!

Uuden ajan johtamisen raportti Talent Vectia

Uuden ajan johtaminen 2017

Miten suomalainen johtaminen voi ja ovatko strategiset tavoitteet yhtä kirkkaita kaikille? Lataa Uuden ajan johtamisen kyselytulokset ja reflektoi, kuinka modernia teidän organisaationne johtaminen on.

Lataa tutkimusraportti täältä!

Projektijohtamisen tila Suomessa 2016 Talent Vectia

Projektijohtamisen tila Suomessa

Tutkimusaiheina mm. projektipäällikkyys ammattina, projektijohtamisen muutokset, ohjausryhmätyö ja leanin hyödyntäminen projektijohtamisessa. Tutkimusta on toteutettu vuodesta 2007 lähtien. Tällä kertaa haimme vertailutietoa projektijohtamisen muutoksiin ja Leanin hyödyntämiseen projektijohtamisessa.

Lataa tutkimusraportti täältä!

Kysy lisää

Satu Olkinuora

Marketing Manager

+35840 455 7490

Mehiläinen

Asiakaskokemuksen ytimessä

ABB Breakers and Switches

Johtoryhmistä voittajajoukkueet

Mehiläinen

Asiakaskokemuksen ytimessä

Talent Vectia